català | castellano

Organització interna

Gerència

  • Dr. Eugeni Sans

Direcció clínica

  • Dra. Mònica Nieves
Consultors mèdics

  • Dra. Beatriu Allué, Psiquiatra
  • Dr. Ricardo Migliorelli, Neuropsiquiatra

Assesors mèdics

  • Dr. Marcelo Rodríguez, Neuròleg
  • Dra. Yolanda Pascual, Metge de familia i comunitària
Coordinació assistencial

  • Sra. Annabel Valls, Treballadora social

Coordinació d’infermeria

  • Sra. Sonia Planelles, Infermera