català | castellano

Serveis

Som un centre mèdic especialitzat en el tractament de la malaltia d’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, que intervé de forma integral, global i d’enllaç. Un equip multidisciplinar que tracta diferents trastorns, treballant amb els pacients i els cuidadors de forma coordinada amb la participació d’altres professionals externs, dels cuidadors assistencials i els metges de família.

Patologies tractades: Atenció al malalt complerta.

 • Tractament de la Malaltia d’Alzheimer
 • Demència vascular
 • Demències degudes a traumatisme craneal
 • a malaltia de Parkinson
 • a Corea de Huntington
 • a malaltia de Pick
 • a malaltia de Creutzfeldt- Jakob
 • a malaltia per VIH
 • a altres malalties mèdiques
 • Demències induïdes pel consum persistent de substàncies
 • i per altres etiologies múltiple

Serveis per a pacients i familiars: L'abordatge de la malaltia és total, atenent no només les necessitats del malalt, sinó també les de la família i les del cuidador principal.

Serveis per a pacients:

 • Proves de laboratori.
 • Proves de neuroimatge. (TAC, RMN, SPET,…)
 • Altres proves complementàries.
 • Pla Terapèutic Individualitzat.
 • Tractament Rehabilitador Particularitzat.
 • Possibilitat de tractament a domicili.
 • Seguiment individualitzat del pacient.
 • Segones opinions.
 • Tractaments complementaris.

Serveis per a cuidadors:

 • Programa d’Atenció per a Cuidadors.
 • Formació com a cuidador d’un pacient amb demència.
 • Recolzament psicològic per a familiars.
 • Assesorament legal i/o econòmic.
 • Gestió de tràmits.
 • Dictaminacions i/o pericials mèdiques
 • Assistència domiciliària.
 • Transport.
 • Adaptació d’entorns físics.
 • Sistema de localització de malalts.

Coordinació: Intervenció coordinada amb altres especialistes mèdics i clínics de referència per a realitzar una monitorització especial.

 • Coordinador assistencial per la família i el cuidador de la persona amb Alzheimer o altra malaltia neurodegenerativa.
 • Enllaç amb el facultatiu de referència: metge de família u altres especialistes.