català | castellano

Usuaris

El compromís de Neurosalut és amb:

Els Pacients, els principals afectats per la malaltia.

 • Compromís de confidencialitat absoluta.
 • Tractament personalitzat i individualitzat.
 • Utilització de les últimes tecnologies en la intervenció.
 • Assignació d’un coordinador assistencial de referència durant el tractament.
 • Seguiment conjunt del cas amb el metge de família o un altre facultatiu de referència per a realitzar una monitorització especial amb la seva contribució.
 • Seguiment mèdic d’altres patologies no neurològiques durant el tractament.
 • Interconsultes amb altres especialitats mèdiques.
 • Realització de proves mèdiques complementàries.

Els Familiars, que pateixen directament les conseqüències de cuidar al pacient.

 • Compromís de confidencialitat absoluta.
 • Sol·licitud d’una segona opinió professional.
 • Formació continuada per a cuidadors.
 • Valoració social, familiar i de l’estat psicofísic secundari, el “síndrome de sobrecàrrega del cuidador”.
 • Tractament psicològic i, en el cas necessari, interconsulta amb altres especialistes.
 • Possibilitat de visitar al pacient al domicili.
 • Assistència a conferències, taules rodones i actes socials relacionades amb la demència.

Els Professionals de la salut, que atenen i coneixen als pacients.

 • Possibilitat de sol·licitar l’ingrés per a l’atenció general o l’atenció específica.
 • Neuròlegs i/o neuropsicòlegs que necessiten un tractament rehabilitador particularitzat i diari per als seus pacients.
 • Psiquiatres i/o psicòlegs que detecten comorbilitat amb un trastorn relacionat amb dèficit neurodegeneratiu.
 • Centres sanitaris que detecten pacients amb patologies que requereixen atenció en un centre mèdic especialitzat amb malaltia d’Alzheimer o altre demències.
 • Residències geriàtriques i centres de dia que necessitin el consell mèdic, clínic i/o assessor del nostre equip professional.
 • Despatxos jurídics que necessitin dictaminacion i/o pericials mèdiques.
 • Seguiment conjunt del pacient amb els facultatius de Neurosalut, durant tot l’ingrés, mitjançant la figura del coordinador assistencial.
 • Possibilitat d’accedir a les instal·lacions i visitar al pacient.
 • Informació periòdica de l’evolució del pacient i monitorització amb la contribució del metge de família o altres especialistes.
 • Compromís de devolució del pacient al seu facultatiu de referència.
 • Derivació a un centre de llarga estada, en cas necessari.
 • Gestió legal dels ingressos no voluntaris o altres tràmits legals.